Αγγελίες Πωλείται άλλο ειδικό όχημα Geen merk από δημοπρασία πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
άλλο ειδικό όχημα CNC Colinbus studio CNC Colinbus studio δημοπρασία Άλλο ειδικό όχημα Βέλγιο, Aartselaar
άλλο ειδικό όχημα Biesse Akron 1445 Biesse Akron 1445 δημοπρασία Άλλο ειδικό όχημα 2022 Βέλγιο, Aartselaar
άλλο ειδικό όχημα Tornado SK-250TS-L Tornado SK-250TS-L δημοπρασία Άλλο ειδικό όχημα 2007 Βέλγιο, Aartselaar
άλλο ειδικό όχημα Geen merk
Πωλήθηκε
άλλο ειδικό όχημα Geen merk
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 2
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 3
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 4
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 5
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 6
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 7
άλλο ειδικό όχημα Geen merk απεικόνιση 8
1/8
Τοποθεσία:  Βέλγιο Aartselaar
Ημερομηνία καταχώρησης:  30 Μαρ 2024
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή:  33
Δημοπρασία:  1
Ημερομηνία διεξαγωγής:  2024-03-29 10:00
Ημερομηνία ολοκλήρωσης:  2024-04-08 14:00
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Άλλο ειδικό όχημα Geen merk

Αγγλικά
Quantity: 1 Product category: fuel tank Brand: No brand Additional information: metal Dimensions mm (LxWxH): 3750 x 850 x 1550 Weight category: 100 to 250 kg condition: Used Location: Ferrières Outside

= More information =

Layout: Storage accessory
Applicable material: Fuel
Highest bid: 10
Next bid price: 10
Viewing date: 4
Weight category: 100 to 250 kg
Množství: 1 Kategorie produktu: palivová nádrž Značka: Žádná značka Další informace: kov Rozměry mm (DxŠxV): 3750 x 850 x 1550 Hmotnostní kategorie: 100 až 250 kg stav: Použité Místo: Ferrières Outside
Menge: 1 Produktkategorie: Kraftstofftank Marke: Keine Marke Zusätzliche Informationen: Metall Abmessungen mm (LxBxH): 3750 x 850 x 1550 Gewichtsklasse: 100 bis 250 kg Zustand: Gebraucht Standort: Ferrières Outside

= Weitere Informationen =

Einrichtung: Lagermittel
Verwendbares Material: Kraftstoff
Antal: 1 Produktkategori: brændstoftank Mærke: Intet mærke Yderligere information: metal Dimensioner mm (LxBxH): 3750 x 850 x 1550 Vægtkategori: 100 til 250 kg stand: Brugt Beliggenhed: Ferrières Udenfor

= Yderligere oplysninger =

Layout: Opbevaringstilbehør
Gældende materiale: Brændstof
Cantidad: 1 Categoría de producto: tanque de combustible Marca: Sin marca Información adicional: metal Dimensiones mm (LxAnxAl): 3750 x 850 x 1550 Categoría de peso: 100 a 250 kg Estado: Usado Ubicación: Ferrières Afuera

= Más información =

Equipamiento: Accesorio de almacenamiento
Material de aplicación: Combustible
Määrä: 1 Tuoteluokka: polttoainesäiliö Tuotemerkki: Ei merkkiä Lisätiedot: metalli Mitat mm (PxLxK): 3750 x 850 x 1550 Painoluokka: 100-250 kg kunto: käytetty Sijainti: Ferrières Outside
quantité: 1 Catégorie de produit : réservoir de carburant Marque : Aucune marque Informations complémentaires : métal Dimensions mm (LxlxH) : 3750 x 850 x 1550 Catégorie de poids : 100 à 250 kg État: Utilisé Localisation : Ferrières Extérieur

= Plus d'informations =

Aménagement: Outil de stockage
Matériel d'application: Carburant
Mennyiség: 1 Termékkategória: üzemanyagtartály Márka: Nincs márka További információ: fém Méretek mm (HxSzxM): 3750 x 850 x 1550 Súlykategória: 100-250 kg állapot: használt Helyszín: Ferrières Outside
Quantità: 1 Categoria di prodotto: serbatoio del carburante Marca: Nessuna marca Ulteriori informazioni: metallo Dimensioni mm (LxPxA): 3750 x 850 x 1550 Categoria di peso: da 100 a 250 kg condizione: usato Ubicazione: Ferrières Fuori
Aantal: 1 Productcategorie: brandstoftank Merk: Geen merk Bijkomende informatie: metaal Afmetingen mm (LxBxH): 3750 x 850 x 1550 Gewichtscategorie: 100 tot 250 kg Conditie: Gebruikt Locatie: Ferrières Buiten

= Meer informatie =

Inrichting: Opslagmiddel
Toepassingsmateriaal: Brandstof
Hoogste bod: 10
Prijs volgende bod: 10
Kijkdatum: 4
Gewichtscategorie: 100 tot 250 kg
Ilość: 1 Kategoria produktu: zbiornik paliwa Marka: Brak marki Informacje dodatkowe: metal Wymiary mm (dł. x szer. x wys.): 3750 x 850 x 1550 Kategoria wagowa: 100 do 250 kg Stan: używany Lokalizacja: Ferrières na zewnątrz

= Więcej informacji =

Wyposażenie: Jednostka magazynowa
Zastosowany materiał: Paliwo
Quantidade: 1 Categoria de produto: tanque de combustível Marca: Sem marca Informações adicionais: metal Dimensões mm (CxLxA): 3750 x 850 x 1550 Categoria de peso: 100 a 250 kg estado: Usado Localização: Ferrières Fora

= Mais informações =

Disposição: Acessório de armazenamento
Material aplicável: Combustível
Cantitate: 1 Categoria de produs: rezervor de combustibil Marca: Fără marcă Informații suplimentare: metal Dimensiuni mm (Lxlxh): 3750 x 850 x 1550 Categoria de greutate: 100 până la 250 kg stare: Folosit Locație: Ferrières Afară
Компоновка: Приспособление для хранения
Используемый материал: Топливо
Antal: 1 Produktkategori: bränsletank Märke: Inget märke Ytterligare information: metall Mått mm (LxBxH): 3750 x 850 x 1550 Viktkategori: 100 till 250 kg skick: Använd Plats: Ferrières Utanför
Άλλα ειδικά οχήματα
Αποτελέσματα έρευνας: 283 αγγελίες
Εμφάνιση
Συνδρομή