Αγγελίες Πωλείται άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 από δημοπρασία πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
άλλο ειδικό όχημα SpanSet waaronder SpanSet waaronder δημοπρασία Άλλο ειδικό όχημα Βέλγιο, Aartselaar
άλλο ειδικό όχημα Biesse Akron 1445 Biesse Akron 1445 δημοπρασία Άλλο ειδικό όχημα 2022 Βέλγιο, Aartselaar
άλλο ειδικό όχημα δημοπρασία Άλλο ειδικό όχημα Βέλγιο, Aartselaar
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1
Πωλήθηκε
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 απεικόνιση 2
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 απεικόνιση 3
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 απεικόνιση 4
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 απεικόνιση 5
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 απεικόνιση 6
άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1 απεικόνιση 7
1/7
Μάρκα:  Pressol
Μοντέλο:  50/1
Τοποθεσία:  Βέλγιο Aartselaar
Ημερομηνία καταχώρησης:  30 Μαρ 2024
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή:  10
Δημοπρασία:  1
Ημερομηνία διεξαγωγής:  2024-03-26 10:00
Ημερομηνία ολοκλήρωσης:  2024-04-04 14:30
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Άλλο ειδικό όχημα Pressol 50/1

Αγγλικά
Quantity: 1 Product category: pneumatic pump Brand: Pressol Model: 50/1 Additional information: provided with opened barrel of SKF LGEP 2/50 Highload grease and 1 barrel of Valvoline oil. Weight category: 23 to 50 kg condition: Used Location: warehouse

= More information =

Brand: Pressol
Model: 50/1
Highest bid: 19
Next bid price: 21
Viewing date: 29
Weight category: 23 to 50 kg
Množství: 1 Kategorie produktu: pneumatické čerpadlo Značka: Pressol Model: 50/1 Další informace: dodáváno s otevřeným barelem maziva SKF LGEP 2/50 Highload a 1 barelem oleje Valvoline. Hmotnostní kategorie: 23 až 50 kg stav: Použité Umístění: sklad
Menge: 1 Produktkategorie: Pneumatikpumpe Marke: Pressol Modell: 50/1 Zusätzliche Informationen: Lieferung mit geöffnetem Fass SKF LGEP 2/50 Highload-Fett und 1 Fass Valvoline-Öl. Gewichtsklasse: 23 bis 50 kg Zustand: Gebraucht Standort: Lager

= Weitere Informationen =

Marke: Pressol
Antal: 1 Produktkategori: pneumatisk pumpe Mærke: Pressol Model: 50/1 Yderligere information: leveres med åbnet tønde SKF LGEP 2/50 Highload fedt og 1 tønde Valvoline olie. Vægtkategori: 23 til 50 kg stand: Brugt Sted: lager

= Yderligere oplysninger =

Mærke: Pressol
Cantidad: 1 Categoría de producto: bomba neumática Marca: Pressol Modelo: 50/1 Información adicional: se suministra con un barril abierto de grasa SKF LGEP 2/50 Highload y 1 barril de aceite Valvoline. Categoría de peso: 23 a 50 kg Estado: Usado Ubicación: almacén

= Más información =

Marca: Pressol
Määrä: 1 Tuoteluokka: pneumaattinen pumppu Merkki: Pressol Malli: 50/1 Lisätiedot: mukana avattu tynnyri SKF LGEP 2/50 Highload -rasvaa ja 1 tynnyri Valvoline öljyä. Painoluokka: 23-50 kg kunto: käytetty Sijainti: varasto
quantité: 1 Catégorie de produit : pompe pneumatique Marque : Pressol Modèle : 50/1 Informations complémentaires : fourni avec un fût ouvert de graisse SKF LGEP 2/50 Highload et 1 fût d'huile Valvoline. Catégorie de poids : 23 à 50 kg État: Utilisé Localisation : entrepôt

= Plus d'informations =

Marque: Pressol
Mennyiség: 1 Termékkategória: pneumatikus szivattyú Márka: Pressol Modell: 50/1 További információ: nyitott hordó SKF LGEP 2/50 Highload zsírral és 1 hordó Valvoline olajjal szállítjuk. Súlykategória: 23-50 kg állapot: használt Helyszín: raktár
Quantità: 1 Categoria di prodotto: pompa pneumatica Marca: Pressol Modello: 50/1 Informazioni aggiuntive: fornito con barile aperto di grasso SKF LGEP 2/50 Highload e 1 barile di olio Valvoline. Categoria di peso: da 23 a 50 kg condizione: usato Luogo: magazzino
Aantal: 1 Productcategorie: pneumatische pomp Merk: Pressol Model: 50/1 Bijkomende informatie: voorzien van aangebroken vat smeervet SKF LGEP 2/50 Highload en 1 vat olie Valvoline. Gewichtscategorie: 23 tot 50 kg Conditie: Gebruikt Locatie: magazijn

= Meer informatie =

Merk: Pressol
Model: 50/1
Hoogste bod: 19
Prijs volgende bod: 21
Kijkdatum: 29
Gewichtscategorie: 23 tot 50 kg
Ilość: 1 Kategoria produktu: pompa pneumatyczna Marka: Presol Model: 50/1 Informacje dodatkowe: dostarczany z otwartą beczką smaru SKF LGEP 2/50 Highload i 1 beczką oleju Valvoline. Kategoria wagowa: od 23 do 50 kg Stan: używany Lokalizacja: magazyn

= Więcej informacji =

Marka: Pressol
Quantidade: 1 Categoria de produto: bomba pneumática Marca: Pressol Modelo: 50/1 Informações adicionais: fornecido com barril aberto de graxa SKF LGEP 2/50 Highload e 1 barril de óleo Valvoline. Categoria de peso: 23 a 50 kg estado: Usado Localização: armazém

= Mais informações =

Marca: Pressol
Cantitate: 1 Categoria de produs: pompa pneumatica Marca: Pressol Model: 50/1 Informații suplimentare: furnizat cu un butoi deschis de unsoare SKF LGEP 2/50 Highload și 1 butoi de ulei Valvoline. Categoria de greutate: 23 până la 50 kg stare: Folosit Locație: depozit
Марка: Pressol
Antal: 1 Produktkategori: pneumatisk pump Märke: Pressol Modell: 50/1 Ytterligare information: levereras med öppnad fat SKF LGEP 2/50 Highload-fett och 1 fat Valvoline-olja. Viktkategori: 23 till 50 kg skick: Använd Plats: lager