Αγγελίες Πωλείται εμπρόσθιο τροχοφόρο φορτωτή Volvo L30B από δημοπρασία πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L 110 F Volvo L 110 F τιμή κατόπιν αιτήματος Εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής 2010 17900 ωρ./λειτ. Σουηδία, Luleå
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L90F Volvo L90F 59.000 € Εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής 2011 24345 ωρ./λειτ. Σουηδία, Kiruna
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L180F Volvo L180F τιμή κατόπιν αιτήματος Εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής 2008 Σουηδία, Malmö
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L180G Volvo L180G τιμή κατόπιν αιτήματος Εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής 2012 Σουηδία, Malmö
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B
Πωλήθηκε
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 2
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 3
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 4
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 5
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 6
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 7
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 8
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 9
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 10
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 11
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 12
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 13
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 14
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 15
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 16
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 17
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 18
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 19
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 20
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 21
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 22
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 23
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 24
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 25
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 26
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 27
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 28
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 29
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 30
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 31
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 32
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 33
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 34
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 35
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 36
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 37
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 38
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 39
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 40
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 41
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 42
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 43
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 44
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 45
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 46
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 47
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 48
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 49
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 50
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 51
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 52
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 53
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 54
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 55
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 56
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 57
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 58
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 59
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 60
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 61
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 62
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 63
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 64
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 65
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 66
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 67
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 68
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 69
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 70
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 71
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 72
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 73
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 74
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 75
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 76
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 77
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 78
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 79
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 80
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 81
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 82
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 83
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 84
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 85
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 86
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 87
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 88
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 89
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 90
εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B απεικόνιση 91
1/91
Μάρκα Volvo
Μοντέλο L30B
Έτος παραγωγής 2010
Ώρες εργασίας 3885 ωρ./λειτ.
Καθαρό βάρος 6650 κιλά
Τοποθεσία Σουηδία Karlstad
Ημερομηνία καταχώρησης Σεπ 14, 2023
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή 1562942
Δημοπρασία 1
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2023-09-21 13:17
Κινητήρας
Ισχύς 51.97 kW (70.7 ίπποδύναμη)
Καύσιμο πετρέλαιο
Κατάσταση
Κατάσταση μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Εμπρόσθιος τροχοφόρος φορτωτής Volvo L30B

Σουηδικά
Information om användning:Objektet har brukats fram till auktionsstartKommentar om användning:Har använts sparsamt av nuvarande ägare
Förvarats inomhusInformation från nuvarande ägare:Inga kända fel mer än normalt glapp och läckage för en begagnad maskinGenomförda reparationer:Bränslefilter och bränsleslang bak byttService:Service har genomförts de senaste 12 månaderna i egen regiKommentar om Service:Kamrem byttes för ca 75 h sedan inkl olja filter
pris: Inga bud
Antal nycklar: 2
CE-märkt
Joystick
Snabbfäste
Motorvärmare
Blixtljus Rotella
Extra belysning
Redskap
Planeringsskopa Med förhöjnings sats
Vikplog Pronar År 2018
260cm bred
Gafflar 2019
mekaniska
120 cm långa
stativ 120 cm