Αγγελίες Πωλείται ερπυστριοφόρο εκσκαφέα Caterpillar 320 από δημοπρασία πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 325 F *Uthyres* Caterpillar 325 F *Uthyres* τιμή κατόπιν αιτήματος Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Σουηδία, Bro
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 365 CL Caterpillar 365 CL τιμή κατόπιν αιτήματος Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Σουηδία, Bro
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320
Πωλήθηκε
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 2
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 3
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 4
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 5
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 6
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 7
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 8
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 9
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 10
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 11
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 12
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 13
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 14
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 15
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 16
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 17
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 18
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 19
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 20
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 21
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 22
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 23
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 24
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 25
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 26
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 27
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 28
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 29
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 30
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 31
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 32
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 33
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 34
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 35
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 36
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 37
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 38
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 39
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 40
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 41
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 42
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 43
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 44
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 45
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 46
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 47
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 48
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 49
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 50
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 51
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 52
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 53
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 54
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 55
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 56
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 57
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 58
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 59
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 60
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 61
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 62
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 63
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 64
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 65
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 66
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 67
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 68
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 69
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 70
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 71
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 72
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 73
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 74
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 75
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 76
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 77
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 78
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 79
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 80
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 81
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 82
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 83
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 84
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 85
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 86
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 87
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 88
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 89
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 90
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 91
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 92
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 93
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 94
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 95
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 96
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320 απεικόνιση 97
1/97
Μάρκα Caterpillar
Μοντέλο 320
Καθαρό βάρος 22100 κιλά
Τοποθεσία Σουηδία Karlstad
Ημερομηνία καταχώρησης Σεπ 16, 2023
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή 1529842
Δημοπρασία 1
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2023-09-21 11:01
Περιγραφή
Συνολικές διαστάσεις πλάτος - 3.09 μ
Κινητήρας
Ισχύς 121 kW (165 ίπποδύναμη)
Καύσιμο πετρέλαιο
Κουβούκλιο
Κλιματισμός
Πρόσθετος εξοπλισμός
Κεντρικές λιπάνσεις
Κατάσταση
Κατάσταση μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Caterpillar 320

Σουηδικά
Information om användning:Objektet har brukats fram till auktionsstartInformation från nuvarande ägare:Objektet fungerar, men har anmärkningarRost, repor och bucklor förekommer
Ena blixtljuset och 2 framlampor fungerar ejReparationer och åtgärder:Inga kända reparationer har genomförtsService:Har gått på serviceavtalKommentar om service:Senast vid 5500 h
År enligt typskylt: 2018
Besiktigad till och med: 2023-11
Bandtyp: Stål
Bandbredd: 700 mm
drifttid: 5577 (kan ev gå några timmar under auktionens gång)
CE-märkt
Backkamera Och en på varje sida
Tankningspump
Dieselvärmare
Slänthydraulik
Hammarhydraulik
Urspårningsskydd
Sprängruta med offerglas från 2022
Våg
Starkhornstuta
Grävsystem
3D Trimble
Redskapsfäste modell
S70
Tiltrotator
Engcon 226 (enligt kund)Med gripkassett och multifaster
Redskap
Planeringsskopa Götene 1140 liter
Tandskopa SMP 1050 liter
Smalskopa Götene