Καινούρια σκαλωσιά TYP Scaffolding Gerüst Ponteggi skele echafaudage

PDF
PDF
8.099 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
9.637,81 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα TYP
Μοντέλο Scaffolding Gerüst Ponteggi skele echafaudage
Τύπος σκαλωσιά
Έτος παραγωγής 01/2022
Τοποθεσία Γερμανία Berlin
Ημερομηνία καταχώρησης Μαΐ 29, 2023
Machineryline ID KV29235
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούρια σκαλωσιά TYP Scaffolding Gerüst Ponteggi skele echafaudage

Αγγλικά
Reach us by phone
Whatsapp
προβολή επαφών


Working area (m2) 251.43
Length (m) 39.91
Working height (m) 6.3

1. Aluminum vertical frame 2.0 m - 28
2. Frame panel with plywood covering 3.07m - 22
3. Aluminum double back railing 3.07m- 39
4. Front railing double 2
5. diagonal f. field 3.07 m 6
6. Aluminum railing post 1.00 m 12
7. Threaded base plate 0.50m 28
8. Aluminum end railing frame 2
9. Access panel with plywood covering and aluminum ladder 3.07 m 4
10. Normal clutch 18
11. Anchor 0.60 m 18
12. Eye bolt 0.23 18
13. Toe board 3.07m 26
14. Toe board 4

Total net: €8,099
Total price incl. 19% VAT 9 599 €

The basic elements of the system are the frame and the platform which serve as the basis of the structure. The steel frames

are made of 48.3 pipe with a 2.7 mm wall . The steel grade is S235 JRH with a yield point Re min greater than 280 MPa,

most often Re is within the range of approx. 280-285 MPa.

-->Consistency, stability and competitive prices.

*On request, we can also organize transport worldwide.
*without German certificate
Erreichen Sie uns per Telefon
WhatsApp
προβολή επαφών


Arbeitsfläche (m2) 251,43
Länge (m) 39,91
Arbeitshöhe (m) 6,3

1. Aluminium Vertikalrahmen 2,0 m - 28
2. Rahmentafel mit Sperholzbelag 3,07m - 22
3. Alu-Dopell-Rückengeländer 3,07m- 39
4. Stirngeländer doppelt 2
5. Diagonale f. Feld 3,07 m 6
6. Aluminium Geländerstütze 1,00 m 12
7. Gewindefußplatte 0,50m 28
8. Aluminium Stirnseiten-Geländerrahmen 2
9. Durchstiegstafel mit Sperholzbelag u. Alu-Leiter 3,07 m 4
10. Normalkupplung 18
11. Anker 0,60 m 18
12. Ringschraube 0,23 18
13. Bordbrett 3,07m 26
14. Stirnbordbrett 4

Gesamt netto: 8 099 €
Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. 9 599 €

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von modernen Modulgerüstsystemen und Fassadengerüsten, auch Rahmengerüste genannt.

Die von uns angebotenen Gerüste werden von qualifiziertem Personal mit moderner Technologie entworfen und hergestellt.

Die Grundelemente des Systems stellen der Rahmen und die Plattform dar. Die Stahlrahmen bestehen aus einem 48,3-

Rohr mit einer Wandstärke von 2,7 mm. Die Stahlsorte ist S235 JRH mit einer Streckgrenze Re min größer als 280 MPa,

meistens liegt Re bei etwa 280-285 MPa. Die Pfeife wird auf einer speziell für JRH-Material entwickelten Maschine

abgefüllt, die die Pfeife formt.

-->Beständigkeit, Stabilität und wettbewerbsfähige Preise.

*Auf Wunsch können wir auch den Transport weltweit organisieren.
* ohne Deutscher Zulassung.
Echafaudage,
Contactez-nous par téléphone
WhatsApp
προβολή επαφών


Surface de travail (m2) 251,43
Longueur (m) 39,91
Hauteur de travail (m) 6,3

1. Cadre vertical en aluminium 2,0 m - 28
2. Panneau de cadre avec revêtement en contreplaqué 3,07m - 22
3. Garde-corps en aluminium-Dopell 3,07m- 39
4. Rideau frontal double 2
5. Diagonale f. champ 3,07 m 6
6. Support de garde-corps en aluminium 1,00 m 12
7. Plaque de pied filetée 0,50m 28
8. Cadre de garde-corps en aluminium 2
9. Plaque de passage avec revêtement en contreplaqué et échelle en aluminium 3,07 m 4
10. Accouplement normal 18
11. Ancre 0,60 m 18
12. Boulon à anneau 0,23 18
13. Planche de travail 3,07m 26
14. Panneau frontal 4

Total net: 8 099 €
Prix total incl. 19% TVA 9 599 €

*sans certificat allemand
Raggiungici telefonicamente
WhatsApp
προβολή επαφών


Area di lavoro (m2) 251,43
Lunghezza (m) 39,91
Altezza di lavoro (m) 6.3

1. Telaio verticale in alluminio 2,0 m - 28
2. Pannello telaio con rivestimento in compensato 3,07 m - 22
3. Ringhiera in alluminio a doppia schiena 3,07 m- 39
4. Doppia ringhiera anteriore 2
5. diagonale f. campo 3,07 m 6
6. Palo ringhiera in alluminio 1,00 m 12
7. Piastra di base filettata 0,50 m 28
8. Telaio della ringhiera in alluminio 2
9. Pannello di accesso con copertura in multistrato e scala in alluminio 3,07 m 4
10. Frizione normale 18
11. Ancora 0,60 m 18
12. Golfare 0,23 18
13. Puntale 3,07 m 26
14. Puntale 4

Totale netto: 8.099 €
Prezzo totale IVA 19% inclusa 9 599 €

Gli elementi di base del sistema sono il telaio e la piattaforma che fungono da base per la struttura. I telai in acciaio sono

realizzati in tubo 48,3 con una parete di 2,7 mm . Il grado di acciaio è S235 JRH con un carico di snervamento di Minimo

superiore a 280 MPa, il più spesso Re è nell’intervallo di circa 280-285 MPa.


-->Coerenza, stabilità e prezzi competitivi.

* senza certificato tedesco
*Su richiesta, possiamo anche organizzare il trasporto in tutto il mondo.
Contactați-ne la telefon
Whatsapp
προβολή επαφών


Suprafata de lucru (m2) 251,43
Lungime (m) 39,91
Înălțimea de lucru (m) 6.3

1. Cadru vertical din aluminiu 2,0 m - 28
2. Panou cadru cu acoperire din placaj 3,07m - 22
3. Balustrada spate dubla din aluminiu 3,07m- 39
4. Balustrada fata dubla 2
5. diagonală f. câmp 3,07 m 6
6. Stâlp balustradă aluminiu 1,00 m 12
7. Placa de baza filetata 0,50m 28
8. Cadru balustradă din aluminiu 2
9. Panou de acces cu acoperire din placaj și scară din aluminiu 3,07 m 4
10. Ambreiaj normal 18
11. Ancoră 0,60 m 18
12. Șurub cu ochi 0,23 18
13. Panou pentru picior 3,07m 26
14. Panou pentru picior 4

Total net: 8.099 €
Preț total cu TVA 19% 9 599 €

Elementele de bază ale sistemului sunt cadrul si platforma care servesc ca baza structurii.Topurile din oțel sunt realizate din

țeava de 48,3 mm cu perete de 2,7 mm . Calitatea de oțel este S235 JRH cu un punct de curgere Re min mai mare de 280

MPa, cel mai adesea Re este în intervalul de aproximativ 280-285 MPa .


Consecvență, stabilitate și prețuri competitive.

La cerere, putem organiza si transport in toata lumea.

*fără certificare germană
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες